eerlijk is eerlijk

 

Ons doel is niet winst maken maar aandacht vragen voor eerlijke handel met ontwikkelingslanden. Wij zijn voor producten die op een eerlijke en duurzame wijze zijn gemaakt. Tevens willen we een eerlijke prijs betalen aan producenten zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Door producten bij de wereldwinkel te kopen, draag je bij aan een goed huis, goede voeding, scholing voor kinderen en goede medische hulp voor de producenten.

 

In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige ondernemers continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk wisselende wereldmarktprijs, waardoor hun inkomen vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, in de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt dit door o.a. afname van hun producten te garanderen.

 

Koop je een cadeau bij ons dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers, want: ....eerlijk is eerlijk