home » contact

contact

Voor vragen kun je het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen.   

Telefoonnummer Wereldwinkelcoördinator: 0592 612 233

 

Privacyverklaring:
Nu de nieuwe Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) van kracht

is melden we dat we zeer zorgvuldig met uw verstrekte persoonlijke gegevens blijven omgaan en

deze nooit aan derden zullen verstrekken. Periodiek zullen de gegevens weer worden verwijderd

 

bestuur:
voorzitter Marian Terpstra
secretaris Greet Joosten
penningmeester Bert Venema
lid Jeanet Heethuis

Marian Terpstra    email: mjmterpstra@kpnplanet.nl         Greet Joosten    email: greet.joosten@kpnmail.nl